Odkrywcy Wisły
Stanisław Hadyna

Odkrywcy Wisły

Stanisław Hadyna

(1919-1999) – polski kompozytor, dyrygent, muzykolog i pisarz

Syn Jerzego Hadyny – śląskiego nauczyciela muzyki, kompozytora i zbieracza pieśni ludowych.  Stanisław Hadyna urodził się na Zaolziu, ale jego przodkowie pochodzili z Wisły. To do niej wracał przez całe swoje życie. Na stoku góry Bukowej miał dom, będący ostoją po trudach artystycznych podróży. W 1952 r. założył Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Śląsk. Był jego kierownikiem artystycznym, dyrygentem oraz reżyserem w latach 1953-1968 i ponownie od roku 1990. To ogromna pasja kreatora i talent pedagogiczny Stanisława Hadyny stoją za sukcesem zespołu. Jest autorem ponad 250 pieśni i 30 tańców. Wydał 7 książek, za Błogosławieni pokój czyniący otrzymał w 1969 r. nagrodę UNESCO. Został pochowany w Wiśle, na cmentarzu ewangelickim Na Groniczku. Pośmiertnie otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Wisły. Obecnie Zespół Pieśni i Tańca Śląsk nosi imię Stanisława Hadyny. W 2006 r. przed siedzibą zespołu postawiono mu pomnik. Do jego najpopularniejszych opracowań pieśni należą: Helokanie, Ondraszek, Karolinka, Starzyk, Szła dzieweczka, Hej tam w dolinie, Gdybym to ja miała.

Zobacz na mapie
Bogdan Hoff

Bogdan Hoff

(1865-1932) - artysta plastyk, architekt, etnograf.

Bolesław Prus

Bolesław Prus

(1847–1912) - pisarz, prozaik, nowelista i publicysta epoki pozytywizmu

Czesław Kuryatto

Czesław Kuryatto

(1902-1951) - polski artysta malarz, portrecista, twórczością związany z Wisłą i Beskidem Śląskim

Czesław Miłosz

Czesław Miłosz

(1911–2004) – poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz i dyplomata. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Gustaw Morcinek

Gustaw Morcinek

(1891–1963) – prozaik, publicysta i działacz społeczny związany ze Śląskiem, więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych

Jan Krop

Jan Krop

(1940-2009) – polonista, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle

Jan Sztaudynger

Jan Sztaudynger

(1904-1970) – polski poeta, satyryk znawca i propagator teatru lalkowego, tłumacz

Jan Sztwiertnia

Jan Sztwiertnia

(1911-1940) –  pedagog, kompozytor

Jerzy Pilch

Jerzy Pilch

(1952-2020) - pisarz, dramaturg, felietonista

Julian Ochorowicz

Julian Ochorowicz

(1850-1917) - wynalazca, filozof, psycholog, poeta i publicysta.

Juliusz Bursche

Juliusz Bursche

(1862 – 1942) - duchowny ewangelicki, doktor teologii, działacz niepodległościowy, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej

Karol Stryja

Karol Stryja

(1915-1998) – dyrygent, profesor i pedagog

Lucjan Malinowski

Lucjan Malinowski

(1839–1898) – językoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Maria Dąbrowska

Maria Dąbrowska

(1889–1965) – powieściopisarka, nowelistka

Maria Konopnicka

Maria Konopnicka

(1842–1910) -  poetka, nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, tłumaczka i publicystka

Marian Witold Gombrowicz

Marian Witold Gombrowicz

(1904–1969) - powieściopisarz, nowelista i dramaturg

Władysław Broniewski

Władysław Broniewski

(1897–1962) – poeta, przedstawiciel liryki rewolucyjnej, tłumacz, żołnierz Legionów Polskich

Władysław Orkan

Władysław Orkan

(1875–1930) – pisarz, dramaturg, poeta, miłośnik gór

Władysław Reymont

Władysław Reymont

(1867–1925) – pisarz, prozaik i nowelista, jeden z głównych przedstawicieli realizmu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury