Odkrywcy Wisły
Maria Dąbrowska

Odkrywcy Wisły

Maria Dąbrowska

(1889–1965) – powieściopisarka, nowelistka

Maria Dąbrowska należy do gości Gospody Poetów. Tak nazwał willę Zofii Degen-Ślósarskiej w Wiśle Jan Sztaudynger, który również w niej bywał. Co prawda ulubionym miejscem pobytu pisarki było pobliskie Jaworze, ale często odbywała wycieczki po ziemi cieszyńskiej, odwiedzając także Ustroń i Wisłę. W 1934 r. wybrała się na Baranią Górę wraz z Gustawem Morcinkiem i Alfredem Jesionowskim. Jednak zła aura spowodowała, że ich eskapada za- kończyła się w Gospodzie Poetów. Baranią Górę pisarka zdobyła rok później. Tuż przed wybuchem II wojny światowej ponownie odwiedziła Wisłę i wzieła udział w Wakacyjnym Instytucie Sztuki, który tam się odbywał. Wygłosiła wówczas odczyt, a jej wieczór autorski zakończyła recytacja wybitnej aktorki Elżbiety Barszczewskiej, krewnej pisarki. Maria Dąbrowska publikowała wiele artykułów w prasie warszawskiej, promując beskidzkie miejscowości, w tym m.in. Wisłę. Była jedną z tych osób, która spowodowała, że w środowisku arty- stycznym narodziła się wręcz moda na odwiedzanie w okresie letnim Beskidu Śląskiego. W jej ulubionym Jaworzu przebywali w tym czasie m.in. Jan Paran- dowski i Melchior Wańkowicz.

Zobacz na mapie
Bogdan Hoff

Bogdan Hoff

(1865-1932) - artysta plastyk, architekt, etnograf.

Bolesław Prus

Bolesław Prus

(1847–1912) - pisarz, prozaik, nowelista i publicysta epoki pozytywizmu

Czesław Kuryatto

Czesław Kuryatto

(1902-1951) - polski artysta malarz, portrecista, twórczością związany z Wisłą i Beskidem Śląskim

Czesław Miłosz

Czesław Miłosz

(1911–2004) – poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz i dyplomata. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Gustaw Morcinek

Gustaw Morcinek

(1891–1963) – prozaik, publicysta i działacz społeczny związany ze Śląskiem, więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych

Jan Krop

Jan Krop

(1940-2009) – polonista, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle

Jan Sztaudynger

Jan Sztaudynger

(1904-1970) – polski poeta, satyryk znawca i propagator teatru lalkowego, tłumacz

Jan Sztwiertnia

Jan Sztwiertnia

(1911-1940) –  pedagog, kompozytor

Jerzy Pilch

Jerzy Pilch

(1952-2020) - pisarz, dramaturg, felietonista

Julian Ochorowicz

Julian Ochorowicz

(1850-1917) - wynalazca, filozof, psycholog, poeta i publicysta.

Juliusz Bursche

Juliusz Bursche

(1862 – 1942) - duchowny ewangelicki, doktor teologii, działacz niepodległościowy, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej

Karol Stryja

Karol Stryja

(1915-1998) – dyrygent, profesor i pedagog

Lucjan Malinowski

Lucjan Malinowski

(1839–1898) – językoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Maria Konopnicka

Maria Konopnicka

(1842–1910) -  poetka, nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, tłumaczka i publicystka

Marian Witold Gombrowicz

Marian Witold Gombrowicz

(1904–1969) - powieściopisarz, nowelista i dramaturg

Stanisław Hadyna

Stanisław Hadyna

(1919-1999) – polski kompozytor, dyrygent, muzykolog i pisarz

Władysław Broniewski

Władysław Broniewski

(1897–1962) – poeta, przedstawiciel liryki rewolucyjnej, tłumacz, żołnierz Legionów Polskich

Władysław Orkan

Władysław Orkan

(1875–1930) – pisarz, dramaturg, poeta, miłośnik gór

Władysław Reymont

Władysław Reymont

(1867–1925) – pisarz, prozaik i nowelista, jeden z głównych przedstawicieli realizmu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury