Odkrywcy Wisły
Jan Krop

Odkrywcy Wisły

Jan Krop

(1940-2009) – polonista, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle

Urodził się w 1940 r. w Cieszynie na Bobrku w rodzinie chłopskiej. Był nauczycielem. Początkowo pracował w Ustce, by w 1968 r. przenieść się na Śląsk Cieszyński. Objął stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle. Podjął dodatkową pracę w muzealnictwie, pełniąc funkcję kierownika Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. W ciągu 15 lat pracy w muzealnictwie zdobył stopień kustosza i stworzył pierwszy plan założenia enklawy budownictwa drewnianego. Jako jeden z inicjatorów wznowił działalność Towarzystwa Miłośników Wisły, którego był wiceprezesem w latach 1980-1983, a następnie prezesem do 1996 r. W 1983 r. z inicjatywy Towarzystwa wzniesiony został obelisk Juliana Ochorowicza według projektu Jana Hermy, a w 1989 r. ufundowano medal Juliana Ochorowicza wręczany działaczom społecznym na rzecz Wisły.

W wyniku działań m.in. Jana Kropa w latach 1984-1986 przeniesiono dawne schronisko PTTK z Przysłopia spod Baraniej Góry (zameczek myśliwski Habsburgów) do centrum miasta, ratując cenny zabytek przed całkowitym zniszczeniem. Pod jego przewodnictwem Towarzystwo Miłośników Wisły fundowało tablice pamiątkowe, m.in. w 1987 r. nadając nazwę Kaskady Rodła wodospadom na Białej Wisełce. Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle w 1986 r. z jego inicjatywy otrzymała imię Jana Śniegonia, a w 1990 r. tableau Juliana Ochorowicza. W 1992 r. doprowadził do opracowania i przyjęcia nowej wersji herbu Wisły. Pomnikowym dziełem, w którego powstawaniu aktywnie uczestniczył, był Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego, wydawnictwo służące następnym pokoleniom miłośników regionu.

Zobacz na mapie
Bogdan Hoff

Bogdan Hoff

(1865-1932) - artysta plastyk, architekt, etnograf.

Bolesław Prus

Bolesław Prus

(1847–1912) - pisarz, prozaik, nowelista i publicysta epoki pozytywizmu

Czesław Kuryatto

Czesław Kuryatto

(1902-1951) - polski artysta malarz, portrecista, twórczością związany z Wisłą i Beskidem Śląskim

Czesław Miłosz

Czesław Miłosz

(1911–2004) – poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz i dyplomata. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Gustaw Morcinek

Gustaw Morcinek

(1891–1963) – prozaik, publicysta i działacz społeczny związany ze Śląskiem, więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych

Jan Sztaudynger

Jan Sztaudynger

(1904-1970) – polski poeta, satyryk znawca i propagator teatru lalkowego, tłumacz

Jan Sztwiertnia

Jan Sztwiertnia

(1911-1940) –  pedagog, kompozytor

Jerzy Pilch

Jerzy Pilch

(1952-2020) - pisarz, dramaturg, felietonista

Julian Ochorowicz

Julian Ochorowicz

(1850-1917) - wynalazca, filozof, psycholog, poeta i publicysta.

Juliusz Bursche

Juliusz Bursche

(1862 – 1942) - duchowny ewangelicki, doktor teologii, działacz niepodległościowy, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej

Karol Stryja

Karol Stryja

(1915-1998) – dyrygent, profesor i pedagog

Lucjan Malinowski

Lucjan Malinowski

(1839–1898) – językoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Maria Dąbrowska

Maria Dąbrowska

(1889–1965) – powieściopisarka, nowelistka

Maria Konopnicka

Maria Konopnicka

(1842–1910) -  poetka, nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, tłumaczka i publicystka

Marian Witold Gombrowicz

Marian Witold Gombrowicz

(1904–1969) - powieściopisarz, nowelista i dramaturg

Stanisław Hadyna

Stanisław Hadyna

(1919-1999) – polski kompozytor, dyrygent, muzykolog i pisarz

Władysław Broniewski

Władysław Broniewski

(1897–1962) – poeta, przedstawiciel liryki rewolucyjnej, tłumacz, żołnierz Legionów Polskich

Władysław Orkan

Władysław Orkan

(1875–1930) – pisarz, dramaturg, poeta, miłośnik gór

Władysław Reymont

Władysław Reymont

(1867–1925) – pisarz, prozaik i nowelista, jeden z głównych przedstawicieli realizmu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury