Władysław Reymont

(1867–1925) – pisarz, prozaik i nowelista, jeden z głównych przedstawicieli realizmu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

Twórczość Reymonta jest bardzo zróżnicowana pod względem tematyki i formy literackiej.

Za powieść Chłopi Władysław Reymont otrzymał w 1924 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Kontrkandydatami do nagrody byli wówczas Stefan Żeromski i Tomasz Mann. Najwybitniejsze dzieła Reymonta to właśnie Chłopi oraz Ziemia obiecana. Powieści były tłumaczone na wiele języków obcych i obie dwukrotnie zostały zekranizowane. W 1901 roku Władysław Reymont odwiedził Wisłę. To właśnie tutaj pracował nad jedną z wersji I tomu Chłopów. Jednym z pierwszych recenzentów i doradcą pisarza był Julian Ochorowicz. W liście do swego brata Reymont pisał:  (…) uciekłem tutaj, do Wisły. Jest u źródeł Wisły olbrzymia, prześliczna wieś, wchodząca od niedawna w modę. Mam dużo roboty, więc posiedzę tutaj z miesiąc, bo jest bardzo ładnie i zupełna cisza.