Stanisław Hadyna

(1919-1999) – polski kompozytor, dyrygent, muzykolog i pisarz

Syn Jerzego Hadyny – śląskiego nauczyciela muzyki, kompozytora i zbieracza pieśni ludowych.  Stanisław Hadyna urodził się na Zaolziu, ale jego przodkowie pochodzili z Wisły. To do niej wracał przez całe swoje życie. Na stoku góry Bukowej miał dom, będący ostoją po trudach artystycznych podróży. W 1952 r. założył Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Śląsk. Był jego kierownikiem artystycznym, dyrygentem oraz reżyserem w latach 1953-1968 i ponownie od roku 1990. To ogromna pasja kreatora i talent pedagogiczny Stanisława Hadyny stoją za sukcesem zespołu. Jest autorem ponad 250 pieśni i 30 tańców. Wydał 7 książek, za Błogosławieni pokój czyniący otrzymał w 1969 r. nagrodę UNESCO. Został pochowany w Wiśle, na cmentarzu ewangelickim Na Groniczku. Pośmiertnie otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Wisły. Obecnie Zespół Pieśni i Tańca Śląsk nosi imię Stanisława Hadyny. W 2006 r. przed siedzibą zespołu postawiono mu pomnik. Do jego najpopularniejszych opracowań pieśni należą: Helokanie, Ondraszek, Karolinka, Starzyk, Szła dzieweczka, Hej tam w dolinie, Gdybym to ja miała.