Maria Konopnicka

(1842–1910) - poetka, nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, tłumaczka i publicystka

Maria Konopnicka jest jedną z najwybitniejszych poetek okresu realizmu i wzorcem oddania Ojczyźnie. Jej dzieła były niezwykle popularne i czytane przez wszystkich. Pisała wiersze, poematy, nowele, a także teksty publicystyczno-reportażowe oraz prace krytycznoliterackie. Wśród jej najważniejszych dzieł można wymienić: Mendel Gdański, Pan Balcer w Brazylii, Rota, O krasnoludkach i sierotce Marysi. Była pisarką i działaczką społeczną. Wychowywała samotnie sześcioro dzieci. Wiele lat tułała się po Europie, nigdy jednak nie zerwała kontaktów z Polską. Poetka odwiedziła Wisłę w lipcu 1896 roku. W 1986 roku na ścianie hotelu Piast odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci Marii Konopnickiej „…z wdzięczności za poetyckie dowody więzi duchowej z Beskidem Śląskim” przez Towarzystwo Miłośników Wisły.