Maria Dąbrowska

(1889–1965) – powieściopisarka, nowelistka

Pochodziła z rodziny zubożałej szlachty. Była córką Józefa Szumskiego, zarabiającego na życie jako administrator majątków ziemskich i Ludomiry z Gałczyńskich. Rodzice zapewnili jej staranne wykształcenie. Studiowała na uniwersytetach w Lozannie i w Brukseli, a także przebywała w Londynie jako stypendystka Fundacji Kooperatystów. Była nowelistką, powieściopisarką, eseistką, autorką dramatów historycznych, opowiadań dla dzieci i młodzieży. Jedna z ważniejszych polskich powieściopisarek XX wieku, autorka tetralogii powieściowej Noce i dnie. Nominowana do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Była częstym gościem na Śląsku Cieszyńskim w Jaworzu i w Wiśle. Maria Dąbrowska wspomina w swoim dzienniku Jerzego Drozda, artystę, pedagoga, społecznika, organizatora powojennego szkolnictwa muzycznego w Cieszynie: Pamiętam jeden wieczór spędzony (…) na jakiejś miejscowej zabawie, w czasie której nauczyciel ludowy z Wisły nazwiskiem Drozd, śliczny góral, śpiewał uroczo przewspaniałe pieśni i piosenki góralskie(…).

Uhonorowana tytułem doktora honoris causa przez Uniwersytet Warszawski oraz odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.