Lucjan Malinowski

(1839–1898) – językoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uważany za ojca polskiej dialektologii. Jego badania w tym zakresie były następnie kontynuowane przez jego uczniów. Zajmował się historią języka polskiego w aspekcie porównawczym oraz etymologią. Jest jednym z najbardziej zasłużonych dla Śląska językoznawców, m.in. był pionierem badań dialektów śląskich, dokumentalistą folkloru polskiego i śląskiego.

Jego synem był znany na całym świecie antropolog i etnolog Bronisław Malinowski, który podróżował po odległych terenach Afryki. Z kolei Lucjan Malinowski doskonale poznał Śląsk Cieszyński. Opis jego podróży zawiera cykl artykułów Zarysy życia ludowego na Szlązku, przedstawiający m.in. Śląsk Cieszyński drugiej połowy XIX wieku. Podczas pobytu w 1869 roku na Śląsku Górnym i Cieszyńskim odwiedził też Wisłę.