Karol Stryja

(1915-1998) – dyrygent, profesor i pedagog

Wieloletni kierownik artystyczny i dyrygent Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej, późniejszy jej dyrektor naczelny i artystyczny. W latach 1968-1983 Karol Stryja zajmował także stanowisko dyrektora artystycznego Orkiestry Symfonicznej w Odense (Dania). Inicjator Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Prowadził jego wszystkie edycje, aż do śmierci. W 1980 r. zapoczątkował również Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Carla Augusta Nielsena w Odense. Występował na licznych międzynarodowych festiwalach muzycznych: Warszawska Jesień, Praska Wiosna, Wratislavia Cantans, a także na festiwalach w Anglii, Belgii, Bułgarii, Rosji, Szwajcarii oraz Szwecji. W ich trakcie prowadził prawykonania wielu utworów polskiej muzyki współczesnej. Był laureatem licznych nagród, w tym Krzyża Wielkiego Orderu Polonia Restituta z Gwiazdą, Nagrody Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Złoty Orfeusz, Nagrody Związku Kompozytorów Polskich, Nagrody Ministra Kultury i Sztuki, Nagrody Miasta Katowic oraz bułgarskiego Orderu Cyryla i Metodego I klasy (niezmiernie rzadko przyznawanego obcokrajowcom). Karol Stryja wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do Wisły, gdzie często przebywał. Jego willę, która istnieje do dziś przy ul. Ochorowicza 5, odwiedzali znakomici artyści tworzący w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Częstym gościem był także Edward Gierek, I sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który posiadał dom w pobliskim Ustroniu.