Julian Ochorowicz

(1850-1917) - wynalazca, filozof, psycholog, poeta i publicysta.

Przyszedł na świat pod Warszawą, w rodzinie nauczycielskiej. Po studiach uczestniczył w wielu badaniach naukowych z dziedziny psychologii, która w tamtych czasach dopiero się rozwijała. Zajmował się zagadnieniami z dziedziny hipnotyzmu, telepatii oraz mediumizmu. Jest uważany za polskiego pioniera psychologii eksperymentalnej i hipnologii. Stworzył laboratorium psychologiczne w Wiśle. W 1877 r. opracował teoretyczne zagadnienie telewizji monochromatycznej (ekran zbudowany z żarówek, które wyświetlają nadawany obraz zamieniony na zbiór punktów). Podejmował szereg interesujących badań, głównie technicznych (wynalazki mikrofonów, aparatów do przenoszenia na odległość dźwięku i światła itp.). Uważany jest za prekursora radia i telewizji. W 1885 r. kilkakrotnie prezentował udoskonalony przez siebie telefon. Był miłośnikiem Wisły, w której mieszkał i którą często fotografował, propagując jej walory wypoczynkowe wśród społeczeństwa. Zapraszał do niej  znamienitych gości, m.in. Bolesława Prusa. To na jego cześć jedną z czterech zbudowanych przez siebie willi nazwał Placówką. Pojawił się także w postaci Juliana Ochockiego w Lalce. Ochorowicza w Wiśle odwiedzał także Władysław Reymont, który prawdopodobnie pod wpływem wynalazcy całkowicie przeredagował pierwszy tom Chłopów, niszcząc kilkadziesiąt stron pierwotnej wersji. Dzisiaj w dawnej willi Juliana Ochorowicza znajduje się nowoczesne Muzeum Magicznego Realizmu Ochorowiczówka.