Czesław Kuryatto

(1902-1951) - polski artysta malarz, portrecista, twórczością związany z Wisłą i Beskidem Śląskim

Urodził się we wsi Kurczyce koło Zwiahla na Wołyniu. Po ukończeniu gimnazjum w 1918 r. wyjechał do Warszawy. Studiował w prywatnej szkole malarskiej u Konrada Krzyżanowskiego, a także w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego. Szukając warunków do pracy twórczej w 1931 r. przyjechał do Katowic, a siedem lat później na stałe zamieszkał w Wiśle. Zbudował tam własną modernistyczną willę u podnóża Jarzębatej.

Jego twórczość wyróżnia się subtelną grę światła i cieni na malowanym obiekcie, nadał jej nazwę „Światło-Cień”. Malował pejzaże. Wykonywał też podobizny wielu Polaków, zarówno wybitnych, jak i mniej znanych. Krótko przed II wojną światową Śląski Urząd Wojewódzki zakupił od niego Portret Marszałka Piłsudskiego. W Roku Chopinowskim na zamówienie Towarzystwa im. Fryderyka Chopina namalował portret słynnego kompozytora.

Czesław Kuryatto pozostawił ponad 2000 notowanych prac. Kolekcja przeszło 100 prac artysty znajduje się w posiadaniu Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Zmarł w pełni sił twórczych. Pochowany został na cmentarzu katolickim w Wiśle. Ulica w Wiśle, przy której stoi w dalszym ciągu willa artysty, nosi nazwę Czesława Kuryatty.