Bolesław Prus

( 1847–1912) - pisarz, prozaik, nowelista i publicysta epoki pozytywizmu

Jego twórczość należy do największych osiągnięć literatury polskiej okresu pozytywizmu. Często w swoich dziełach ukazywał problem krzywdy społecznej, zwłaszcza w kontraście z zamkniętym i jałowym życiem ziemiaństwa. Zjawiska społeczno-gospodarcze poddawał skrupulatnej analizie i ocenie. Pierwszą dużą powieścią Prusa była Placówka, po niej ukazała się Lalka – epicka panorama Warszawy z lat 1878 – 1879. Wśród pozostałych ważnych dzieł Bolesława Prusa należy wymienić: Faraona, Emancypantki i nowelę Katarynka. Wybitny pisarz przebywał w Wiśle w czerwcu i lipcu 1900 roku.

Zaproszony przez poznanego jeszcze w gimnazjum w Lublinie Juliana Ochorowicza, Prus zamieszkał w drewnianej willi nazwanej na pamiątkę tego wydarzenia Placówką. Jego wizytę upamiętnia także tablica na jednym z pawilonów handlowych w centrum Wisły. Bolesław Prus przyjaźnił się z Julianem Ochorowiczem, którego sportretował w postaci Juliana Ochockiego w Lalce. Poeta mówił o Wiśle: (…) W każdym razie jest to okolica niepospolicie ładna i łagodna, nasycona powietrzem czystym i miękkim… Na szczytach lasy świerkowe i bukowe, w dolinie lipy i klony, drzewa owocowe i pola bardzo urodzajne, a nade wszystko staranniej niż u nas uprawiane… Ludność grzeczna, pracowita i wesoła (…).