Bogdan Hoff

(1865-1932) - artysta plastyk, architekt, etnograf.

Był synem Bogumiła Hoffa, krajoznawcy i etnografa-amatora oraz Jadwigi z Melenthinów. Absolwent Szkoły Technicznej Kolei Terespolskiej w Warszawie, którą ukończył w 1885 r. oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Kilkukrotnie osiadał w Wiśle i ją opuszczał, ale zawsze działał na rzecz jej rozwoju czy przez prowadzone inwestycje czy przez działalność w różnych organizacjach. Podczas I wojny światowej służył w Legionach Polskich, a w wojnie polsko-bolszewickiej bohatersko bronił Płocka, za co otrzymał odznaczenie z rąk samego Józefa Piłsudskiego. Oprócz projektowanych i budowanych na zamówienie drewnianych willi przez pewien czas prowadził hotel Piast wraz z Zakładem Wodoleczniczym, a w latach międzywojennych wzniósł willę Bogdan, nazwaną później Beskidem, w której dziś znajduje się Państwowa Szkoła Muzyczna w Wiśle.