Szlak Odkrywców Wisły to projekt społeczno-edukacyjny. Jego celem jest edukowanie i uświadamianie odbiorcom jak cenną wartością jest wiedza na temat historii miejsca, w którym się żyje czy przebywa oraz ludzi, którzy tę historię tworzą. Ideą projektu jest prezentacja historii i życia wielkich Polaków i ich związków z Wisłą oraz tego jak te związki wpłynęły na ich życie.

Dzięki poznaniu poszczególnych sylwetek bohaterów Szlaku odbiorcy poznają lub utrwalą sobie wiedzę na temat ich historii oraz szczegółów dotyczących ich życia i twórczości, której nie znajdą w książkach i podręcznikach. Poprzez pryzmat tylu historii i życiorysów lepiej poznają także samą Wisłę.

Na terenie Wisły ustawionych zostanie kilkadziesiąt tablic informacyjnych z opisami sylwetek osób, związanych z miastem, m.in.: Karol Stryja, Jan Sztwiertnia, Julian Ochorowicz, Bogumił Hoff, Bolesław Prus, Władysław Reymont, Stanisław Hadyna, Gustaw Morcinek, ks. bp Juliusz Bursche itp.