">

Czesław Kuryatto

(1902-1951) - polski artysta malarz, portrecista, twórczością związany z Wisłą i Beskidem Śląskim

Urodził się we wsi Kurczyce koło Zwiahla na Wołyniu. Po ukończeniu gimnazjum w 1918 r. wyjechał do Warszawy. Studiował w…

Jan Krop

(1940) – polonista, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle

Urodził się w 1940 r. w Cieszynie na Bobrku w rodzinie chłopskiej. Był nauczycielem. Początkowo pracował w Ustce, by w…

Juliusz Bursche

(1862 – 1942) - duchowny ewangelicki, doktor teologii, działacz niepodległościowy, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej

Ksiądz Juliusz Bursche był zdolnym, niezwykle energicznym organizatorem życia religijnego i cenionym kaznodzieją, autorem wielu rozpraw historycznych z zakresu historii…

Jerzy Pilch

(1952) - pisarz, dramaturg, felietonista

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był członkiem zespołu redakcyjnego Tygodnika Powszechnego, publikował też felietony na łamach Hustlera, Polityki, Dziennika…

Gustaw Morcinek

(1891–1963) – prozaik, publicysta i działacz społeczny związany ze Śląskiem, więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych

Urodził się w Karwinie na Śląsku Cieszyńskim. Mieszkał m.in. w Skoczowie i Katowicach, został pochowany na cmentarzu komunalnym w Cieszynie….

Lucjan Malinowski

(1839–1898) – językoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uważany za ojca polskiej dialektologii. Jego badania w tym zakresie były następnie kontynuowane przez jego uczniów. Zajmował się historią języka…

Jan Sztaudynger

(1904-1970) – polski poeta, satyryk znawca i propagator teatru lalkowego, tłumacz

Jan Sztaudynger był autorem wielu fraszek. Jest niekwestionowanym mistrzem tego gatunku. W literaturze wskazuje się aż trzy daty dotyczące jego…

Bogdan Hoff

(1865-1932) - artysta plastyk, architekt, etnograf.

Był synem Bogumiła Hoffa, krajoznawcy i etnografa-amatora oraz Jadwigi z Melenthinów. Absolwent Szkoły Technicznej Kolei Terespolskiej w Warszawie, którą ukończył…

Maria Dąbrowska

(1889–1965) – powieściopisarka, nowelistka

Pochodziła z rodziny zubożałej szlachty. Była córką Józefa Szumskiego, zarabiającego na życie jako administrator majątków ziemskich i Ludomiry z Gałczyńskich….

Adam Małysz

(1977) – skoczek narciarski, jeden z najwybitniejszych polskich sportowców w historii, multimedalista Igrzysk Olimpijskich, kierowca rajdowy, działacz sportowy

Adam Małysz urodził się w Wiśle. Pierwszy skok na nartach oddał w wieku sześciu lat. Przez całą karierę zawodniczą reprezentował…

Bogumił Hoff

(1829-1894) – krajoznawca, etnograf-amator, malarz, rysownik, „odkrywca” i propagator Wisły jako letniska

Pasją Bogumiła Hoffa były krajoznawstwo i etnografia. Zmieniając ciągle miejsca pobytu, prowadził obserwacje porównawcze dotyczące kultury ludowej, a także utrwalał…

Władysław Broniewski

(1987–1962) – poeta, przedstawiciel liryki rewolucyjnej, tłumacz, żołnierz Legionów Polskich

Jego poezja była silnie związana z własną biografią, przeżyciami i przekonaniami ideowymi, a także doświadczeniami narodu polskiego, a przede wszystkim…

">

Jan Sztwiertnia

(1911-1940) – pedagog, kompozytor

Zdaniem wielu melomanów jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów przedwojennych. Urodził się w Ustroniu, tam też, wykazując nieprzeciętne uzdolnienia muzyczne, ukończył…

">

Karol Stryja

(1915-1998) – dyrygent, profesor i pedagog

Wieloletni kierownik artystyczny i dyrygent Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej, późniejszy jej dyrektor naczelny i artystyczny. W latach 1968-1983 Karol Stryja…

">

Bolesław Prus

( 1847–1912) - pisarz, prozaik, nowelista i publicysta epoki pozytywizmu

Jego twórczość należy do największych osiągnięć literatury polskiej okresu pozytywizmu. Często w swoich dziełach ukazywał problem krzywdy społecznej, zwłaszcza w…

">

Władysław Orkan

(1875–1930) – pisarz, dramaturg, poeta, miłośnik gór

W rzeczywistości nazywał się Franciszek Smaciarz. Pisał dramaty, wiersze, powieści i nowele, utwory publicystyczne, w tym reportaż Drogą Czwartaków, w…

">

Julian Ochorowicz

(1850-1917) - wynalazca, filozof, psycholog, poeta i publicysta.

Przyszedł na świat pod Warszawą, w rodzinie nauczycielskiej. Po studiach uczestniczył w wielu badaniach naukowych z dziedziny psychologii, która w tamtych…

">

Czesław Miłosz

(1911–2004) – poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz i dyplomata. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Jego książki przetłumaczono na 44 języki. Czesław Miłosz był świadkiem wszystkich ważnych wydarzeń XX wieku począwszy od rewolucji październikowej, przed…

Maria Konopnicka

(1842–1910) - poetka, nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, tłumaczka i publicystka

Maria Konopnicka jest jedną z najwybitniejszych poetek okresu realizmu i wzorcem oddania Ojczyźnie. Jej dzieła były niezwykle popularne i czytane…

">

Stanisław Hadyna

(1919-1999) – polski kompozytor, dyrygent, muzykolog i pisarz

Syn Jerzego Hadyny – śląskiego nauczyciela muzyki, kompozytora i zbieracza pieśni ludowych.  Stanisław Hadyna urodził się na Zaolziu, ale jego…

">

Marian Witold Gombrowicz

(1904–1969) - powieściopisarz, nowelista i dramaturg

Jest uznawany za jednego z najznakomitszych polskich prozaików, dramatopisarzy i eseistów XX wieku. Współpracował z licznymi czasopismami literackimi, w szczególności…

">

Władysław Reymont

(1867–1925) – pisarz, prozaik i nowelista, jeden z głównych przedstawicieli realizmu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

Twórczość Reymonta jest bardzo zróżnicowana pod względem tematyki i formy literackiej. Za powieść Chłopi Władysław Reymont otrzymał w 1924 roku…

Odkrywca 1 Odkrywca 2 Odkrywca 3 Odkrywca 4 Odkrywca 5 Odkrywca 6 Odkrywca 7 Odkrywca 8 Odkrywca 9 Odkrywca 10 Odkrywca 11 Odkrywca 12 Odkrywca 13 Odkrywca 14 Odkrywca 15 Odkrywca 16 Odkrywca 17 Odkrywca 18 Odkrywca 19 Odkrywca 20 Odkrywca 21 Odkrywca 22